ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Документи

  • Прикачени файлове (5)
    Програма ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро – Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 2022-07-20 14:48:09
    Резюме 2022-07-20 14:48:08
    Информация за партньорите в проекти по програми Интеррег, в които Република България участва в периода 2021-2027 г. (от януари 2023 г.) 2023-02-03 17:41:25
    Документи за договор за национално съфинансиране и искане за плащане 2023-02-03 17:41:25
    Представяне на сигнали за нередност/измама 2023-02-03 17:41:25
Прикачени файлове (5)