ИНТЕРРЕГ VI-Б Евро-Средиземноморски басейн (EURO MED) 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата Euro-MED за периода 2021-2027 г. е в размер на 293 624 033  евро, от които 234 899 226  евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 58 724 807  евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата.

Средствата по приоритети са разпределени както следва:

  • Приоритет 1 „По-интелигентен средиземноморски регион“ - 6060 986 550 евро
  • Приоритет 2 „По-зелен средиземноморски регион“ - 193 757 483 евро
  • Приоритет 3 „Управление на средиземноморския регион“ - 38 880 000   евро