ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

Елена Попова, експерт
Тел: +359 (2) 9405 302 
elena.popova@mrrb.government.bg

 

Първо ниво на контрол 

Елвина Георгиева

Тел: +359 2 9405 673

EVGeorgieva@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Еманюел Мулен – директор на Секретариата

Пощенски адрес: 20 Avenue de Ségur 75007 Париж, Франция

E-mail:  e.moulin@urbact.eu

Тел: +33 1 85 58 61 87