ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Териториален обхват

Програма УРБАКТ IV 2021-2027 обхваща всичките 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария. Предвижда се  включването на пет държави кандидат-членки на ЕС – Албания, Черна гора, Сърбия, Република Северна Македония и Босна и Херцеговина.