ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Програмни приоритети

Програма УРБАКТ IV ще подкрепя съвместни проекти в рамките на единствения ѝ приоритет: „Насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие чрез сътрудничество”, в подкрепа на Интеррег Специфичната цел (ISO) „По-добро управление на сътрудничеството“ и по-конкретно Специфична цел „Засилване на институционалния капацитет на публичните власти и заинтересованите страни за прилагане на териториални стратегии“.