ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Документи

  • Прикачени файлове (6)
    ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 2022-07-20 14:54:17
    Резюме на програмата 2022-07-20 14:54:20
    Информация за партньорите в проекти по програми Интеррег, в които Република България участва в периода 2021-2027 г. (от януари 2023 г.) 2023-02-03 17:49:02
    Документи за договор за национално съфинансиране и искане за плащане 2023-02-03 17:49:02
    Представяне на сигнали за нередност/измама 2023-02-03 17:49:03
    Справка сходни дейности и указания за прилагане на справката 2024-06-13 16:39:56
Прикачени файлове (6)