ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Бенефициенти

 

Аналогично на предходните програмни периоди, градовете са основни бенефициенти по програмата, като терминът „град-бенефициент“ се отнася до публичен местен орган, представляващ:

  • Град, община, населено място;
  • Местни агенции, определени като обществени или еквивалент на публични организации, създадени от дадена общинска администрация (частично или изцяло общинска / градска собственост), отговорни за разработването и прилагането на градски политики в сферата на икономическо развитие, енергийно снабдяване, здравни услуги, транспорт и др.,
  • Под-структури на управление на дадена община, като например градски райони и квартали, в случаите, когато те са представени от политико-административна институция, която има компетенции за създаване и прилагане на градски политики,
  • Организирани агломерации в случаите, когато те са представени от политико-административна институция, делегирала компетенции за изготвяне и прилагане на градски политики.

В допълнение, допустими бенефициенти могат да бъдат и регионални / национални власти, както и университети и изследователски центрове, но само в случаите когато се адресират градските въпроси и политики.