ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата УРБАКТ IV за периода 2021-2027 г. е в размер на 105 903 537 евро, от които 79 769 799 евро съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 23 133 738 евро национално съфинансиране от държавите- членки участващи в програмата и 3 000 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).