ИНТЕРРЕГ VI-С УРБАКТ IV 2021-2027 - Структура на управление

 

Управляващ орган на програмата е Националната агенция за териториално сближаване, Франция (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, ANCT).

 

Одитен орган на програмата е Междуведомствена комисия за координация на контрола във Франция, като същият ще бъде подпомаган от Група на одиторите (включваща представители на държавите участнички).

 

Държавите-участнички номинират национални органи, чиито основни функции са насочени главно към осигуряване на системите за първо ниво на контрол на разходите извършени от съответните бенефициенти предоставяне на необходимото национално съфинансиране.

 

Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

 

Комитет за наблюдение: Основен орган за взимане на решения. Главната му задача е осигуряване на качественото и ефективно изпълнение на програмата, включително одобрение на проектите за финансиране. Състои се от представители на всички участващи страни в програмата.

 

Съвместен секретариат: Съвместният секретариат оказва оперативна помощ на Управляващия орган, Комитета за наблюдение, Националните органи и звена за контакт по програмата и подпомага, когато е необходимо Одитния орган при изпълнението на техните задължения. Съвместният секретариат също така предоставя информация и оказва подкрепа на бенефициентите по програмата. Секретариатът на програмата е ситуиран в Париж, Франция.