Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Бюджет

Общият бюджет на програма ИНТЕРАКТ III е в размер на 46 344 229 евро, от които 39 392 594 евро са средствата от Европейския фонд за регионално развитие (85 %) и 6 951 635 евро – национално публично съфинансиране (15 %).