Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Обхват

ИНТЕРАКТ III обхваща цялата територия на Европейския съюз, Норвегия и Швейцария, както и външните граници на съюза.