Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Лица за контакт

Данни за контакт може да намерите на официалният сайт на програмата