Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 - Партниращи страни

Органи на управление:

Управляващ орган е Братиславски самоуправляващ се регион, Отдел Интеракт, Словакия.

Национални органи – Всяка държава-участник определя съответна структура, която да я представлява в програмата. Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Регионални звена – Структурите по управление на програмата ще бъдат подпомагани от четири регионални звена, разположени в гр. Виена (Австрия), гр. Турку (Финландия), гр. Валенсия (Испания) и гр. Виборг (Дания).