Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Бенефициенти

Бенефициенти по програмата могат да бъдат „градове“ (общини), административни райони и др. еквивалентни на тях, дефинирани като публични местни власти, сдружения и местни агенции, които притежават правомощия да планират и прилагат специфични урбанистични политики.