Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Обхват

Допустимата територия по програмата обхваща държавите-членки на Европейския съюз, държавите-партньори Норвегия и Швейцария, държави по Инструмента за предприсъединителна помощ (с финансиране по ИПП) и държави-партньори от целия свят (могат да участват със собствени средства).