Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ - Партниращи страни

Програмни органи

Управляващ орган е Генерален комисариат за равноправие на териториите (ГКРТ), Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) във Франция.

Комитетът за наблюдение се състои от не повече от двама представители от всяка една страна членка на програмата (ЕС на 28-те, Норвегия и Швейцария), представители на УРБАКТ Секретариат и др. Председателят на КН се избира на ротационен принцип, на всеки шест месеца.

Национален орган за Република България е Дирекция„Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

УРБАКТ звено за контакт за България е Националното сдружение на общините в Република България.