ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата за периода 2021-2027 г. е в размер на 56 250 000 евро, от които 45 млн. евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 11 250 000 евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата. В допълнение в бюджета на програмата е включен принос от Норвегия и Швейцария в размер на 162 801 евро.