ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Програмни приоритети

Приоритет

Финансиране от ЕФРР

Национално съфинансиране

Общо финансиране

 

Процент на  съфинансиране от ЕФРР

Принос от трети страни

(a)

(b)

(c) = (a)+(b)

(d)=(a)/(c)

e

(ПО1) Повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни в областта на териториалното устройство

45 000 000

11 250 000

56 250 000

80%

162 801