ИНТЕРАКТ ІV 2021-2027 - Структури на управление

Управляващ орган на програмата е Братиславски самоуправляващ се регион, Отдел ИНТЕРАКТ - Република Словакия (Bratislava Self Governing Region / Interact department, Slovak Republic).

Национални органи - всяка държава-участник определя съответна структура, която да я представлява в програмата. Национален орган за Република България е Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Регионални звена - Виена (Република Австрия), Турку (Република Финландия), Валенсия (Кралство Испания) и Виборг (Кралство Дания).,

Съвместният секретариат (ситуиран в Братислава) изпълнява координационни и подпомагащи функции по програмата.