ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Обхват

Териториалният обхват  на програмата ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 е идентичен с предходните програми, а именно: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград на територията на Република България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.