ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Документи

  • Прикачени файлове (6)
    Програма „Interreg VI-A Гърция-България 2021-2027 2022-11-07 13:12:20
    Резюме 2022-07-20 13:57:15
    Решение за одобрение на Програмата 2022-11-07 13:12:53
    Информация за партньорите в проекти по програми Интеррег, в които Република България участва в периода 2021-2027 г. (от януари 2023 г.) 2023-02-03 17:32:54
    Документи за договор за национално съфинансиране и искане за плащане 2023-02-03 17:32:55
    Представяне на сигнали за нередност/измама 2023-02-03 17:32:55
Прикачени файлове (6)