ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021 - 2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата (възлизащ на около 65% от бюджета за програмен период 2014-2020) е в размер на 83 953 681 евро (в т. ч. плоска ставка в размер на 7% от финансираните проекти - средства за техническа помощ), от които 67 162 945 евро (80%) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 16 790 736 евро (20%) национално съфинансиране от държавите участнички в програмата.