ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата е в размер на 207 457 162 евро, от които 78,81% (163 497 401 евро) се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 21,19 % (43 959 761 евро) – национално съфинансиране от държавите, участващи в програмата.

 

Приоритет

Съфинансиране от ЕС

Национално съфинансиране

Общо

Приоритет 1 „Добре свързан регион“

21 400 000 €

5 753 846 €

27 153 846 €

Приоритет 2 „По-зелен регион“

73 617 401€

19 793 607€

93 411 008€

Приоритет 3 „Образован регион“

12 840 000€

3 452 308€

16 292 308€

Приоритет 4 „Интегриран регион“

55 640 000€

14 960 000€

70 600 000€

Общо:

163 497 401€

43 959 761€

207 457 162€