ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Документи

  • Прикачени файлове (8)
    Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 (английски език) 2022-07-20 14:44:56
    Програма ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 2022-07-20 14:45:00
    Резюме 2022-07-20 14:45:14
    Информация за партньорите в проекти по програми Интеррег, в които Република България участва в периода 2021-2027 г. (от януари 2023 г.) 2023-02-03 17:36:36
    Документи за договор за национално съфинансиране и искане за плащане 2023-02-03 17:36:36
    Представяне на сигнали за нередност/измама 2023-02-03 17:36:36
    Annex B7 Climate proofing self-assessment 2023-07-19 11:23:10
    Explanatory note for self-assessment 2023-07-19 11:23:13
Прикачени файлове (8)