ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния - България 2021-2027 - Териториален обхват

Програмната територия обхваща седем румънски региона (Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Дол, Мехединци и Олт) и осем български области (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич).

Те представляват 19,8 % от територията на двете държави (69 285 км²), като 57,75 % принадлежи на Румъния, а 43,25% на България. Границата между двете партниращи държави е с дължина 610 км, от които 470 км е водната граница по река Дунав. Населението на трансграничния район възлиза на 4,77 милиона жители, от които 3,16 милиона (66%) на територията на Румъния и 1,61 милиона (34%) на територията на България.