Eкспертни и консултативни съвети

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет
27 юни 2019 | 16:47
Заповед № РД-02-36 -457 от 04.04.2019 г.за определяне на поименен състав на СРП
09 май 2019 | 11:51
Заповед № РД-02-14-363 от 18.03.2019 г. за изменение на Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г.
09 май 2019 | 11:50
Заповед № РД-02-14-927 от 10.11.2017 г. за изменение на Заповед за създаване на Съвета по регионална политика(СРП) към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 май 2019 | 11:49
Правила за устройството и дейността на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на ел. система за таксуване на база време и изминато разстояние
18 март 2019 | 14:45
Дневен ред за заседание на 15.02.2018 г.
05 февруари 2018 | 17:42
Заповед № РД-02-14-90/02.02.2018 г. за определяне на поименен състав на членовете на Консултативния съвет
05 февруари 2018 | 17:40
Заповед № РД-02-14-60/23.01.2018 г. за определяне на състав на Секретариата на Консултативния съвет
05 февруари 2018 | 17:39
Заповед № РД-02-14-59/23.01.2018 г. за създаване на Консултативен съвет в областта на проектирането, строителството, инвестиционния процес, жилищната политика, енергийната ефективност, регионалното развитие и стратегическото планиране към министъра на рег
05 февруари 2018 | 17:33
Протокол №4 от заседание на Съвета по регионална политика, проведено на 1 септември 2016 г.
18 октомври 2016 | 12:37
Трето заседание на Съвета по регионална политика - 08.12.2015 г.
18 февруари 2016 | 16:48
Второ заседание на Съвета по регионална политика - 24.06.2015 г.
08 юли 2015 | 11:21