Eкспертни и консултативни съвети

Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Експертния консултативен съвет по въпросите на геозащитната дейност в Република България към министъра на регионалното развитие и благоустройството
08 април 2015 | 20:06
Първо заседание на Съвета по регионална политика - 26.01.2015 г.
27 януари 2015 | 11:58
Заповед № РД 02-14-59 от 14.01.2015 г. за определяне поименния състав на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
27 януари 2015 | 11:55
Правила за устройството, организацията на работа и дейността на Съвета по регионална политика към министъра на регионалното развитие и благоустройството
09 декември 2014 | 14:34
Заседание на Обществения съвет към заместник министър - председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране - 9 октомври 2014г., от 14 часа
02 октомври 2014 | 18:28
Материали от заседанието на 18.09.2014 г.
19 септември 2014 | 16:42