Новини

Новини

Португалските фирми в "Магистрала Тракия"АД са регистрирани преди повече от 25 години в Португалия
04 ноември 2007 | 23:12
Стартират проектите от малкия фонд по програма ФАР -Трансгранично сътрудничество между България и Румъния
04 ноември 2007 | 23:12
ИА Пътища ще обжалва определението на Софийски градски съд
04 ноември 2007 | 23:12
За един месец бяха проверени 186 фирми за строителен надзор
04 ноември 2007 | 23:12
Над 9000 роми преминаха обучение по проект на програма ФАР
04 ноември 2007 | 23:12
ВАС остави в сила Правилника за организация и дейността на регионалните съвети за развитие
04 ноември 2007 | 23:12
Областните пътни управления и кметовете на населените места ще подписват споразумителни протоколи
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира проект за засилване на партньорството при планирането и усвояването на структурните и кохезионния фондове на ЕС
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ изпрати за съгласуване проект на Закон за етажната собственост
04 ноември 2007 | 23:12
ДНСК спря строежа в кв.Симеоново
04 ноември 2007 | 23:12
В Будапеща започва конференция на европейските министри, отговарящи за местното и регионалното управление
04 ноември 2007 | 23:12
България и Холандия ще обменят опит в областта на устойчивото развитие на крайбрежните зони
04 ноември 2007 | 23:12