Новини

Новини

Зам.-министър Искра Михайлова се срещна с парламентарна делегация на Чешката република
04 ноември 2007 | 23:12
Кметовете на черноморските общини ще предоставят предложенията си по проекта на закона за Черноморското крайбрежие
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ и Българска браншова камара “Пътища” ще подпишат меморандум за сътрудничество
04 ноември 2007 | 23:12
Министър Асен Гагаузов се срещна с представители на “Сдружение на пътните инженери и консултанти"
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ и Българска браншова камара “Пътища” ще си сътрудничат за изработване на национална стратегия за пътищата
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ подготвя проект на закон за водоснабдяването и канализацията
04 ноември 2007 | 23:12
Приключи изпълнението на проект за ликвидиране на последиците от уранодобива в Южна България
04 ноември 2007 | 23:12
Изготвен е проект на Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие
04 ноември 2007 | 23:12
Зам.-министър Паунова откри кръгла маса за усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
04 ноември 2007 | 23:12
Три са основните приоритети на МРРБ във ВиК сектора
04 ноември 2007 | 23:12
Изготвен е проект на нов Закон за концесиите
04 ноември 2007 | 23:12
20 милиона лева са предвидени за поддържане на пътищата през предстоящия зимен сезон
04 ноември 2007 | 23:12