Новини

Новини

Стартира проект “Балканите без граници”
04 ноември 2007 | 23:12
Приключи работата по Съвместния фонд за малки проекти България - Гърция
04 ноември 2007 | 23:12
Подписани са договорите за строителство на пречиствателните станции за отпадъчни води на Стара Загора и Димитровград
04 ноември 2007 | 23:12
Стартира третият Съвместен фонд за малки проекти между България и Румъния
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ изпрати за съгласуване проект на закон за Черноморското крайбрежие
04 ноември 2007 | 23:12
Приключи процедурата по избор на изпълнител за отпечатване на винетни стикери
04 ноември 2007 | 23:12
Министрите, участвали в неформалната среща по проблемите на териториалното сближаване и градската политика приеха заключителен документ
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ сключи договори за 48,5 млн. евро по програма ФАР
04 ноември 2007 | 23:12
Четири оферти бяха подадени за дистрибуция на винетните стикери
04 ноември 2007 | 23:12
Подписан е договор за консултант на проект Транзитни пътища ІV
04 ноември 2007 | 23:12
МРРБ организира информационни дни за фонда за малки проекти България – Турция
04 ноември 2007 | 23:12
Обнародван е списък на републиканските пътища, за които ще се събира винетна такса
04 ноември 2007 | 23:12