Обяви

Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:20
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
12 октомври 2020 | 14:16
Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на община Ихтиман
06 октомври 2020 | 14:08
Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на с. Волуяк
05 октомври 2020 | 16:15
Обявление
11 септември 2020 | 14:15
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма Черноморски басейн 2021-2027 г.
03 септември 2020 | 13:28
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
03 септември 2020 | 13:24
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2
18 август 2020 | 15:43
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2
18 август 2020 | 15:34
Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти-частна собственост
07 август 2020 | 14:56
Процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект)
07 август 2020 | 09:19
Обявление за процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Модернизация на железопътна линия София – Пловдив
03 август 2020 | 12:01