Обяви

Процедура по отчуждаване за задоволяване на държавна нужда, за реализацията на предвижданията на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на ГКПП „Калотина”
30 май 2019 | 10:58
Отчуждителна процедура, обект: „Обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км 230+700 на път 1-9 „Сарафово - Бургас“ до км 493+550 на път 1-6 „Ветрен - Бургас“ и локални платна“
30 май 2019 | 10:37
Процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 32 „Пътен надлез на км 260+921“
18 април 2019 | 11:32
Покана за предоставяне на оферти за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на ПСПВ Студена-Перник (доставка и монтаж на оборудване)“
12 април 2019 | 15:34
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево
11 април 2019 | 16:35
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план на община Царево
05 април 2019 | 15:55
Обявление по постановено Становище № 1-1/2019 г. на министъра на околната среда и водите по Екологична оценка на проекта на Общия устройствен план на община Шабла
01 април 2019 | 12:25
Обявление за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за изграждане на Подобект 30 „Пътен надлез на км 248+202“ и Подобект 29 „Пътен надлез на км 244+619“ от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези / подлези за жп уча
12 март 2019 | 14:07
Обявление за принудително отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за изграждане на СОП от п.в. "Цариградско шосе" до п.в. "Младост"
05 март 2019 | 15:18
Отворена е втора покана по пилотната инициатива b-solutions за консултации по правни и административни проблеми възпрепятстващи сътрудничеството между граничните региони
13 февруари 2019 | 16:13
Обявена е Трета покана за проектни предложения по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“
29 януари 2019 | 14:41
Обявление за започнала отчуждителна процедура
18 януари 2019 | 11:45