Обяви

ПОКАНА за кандидатстване за извършване на подготвителни дейности по стратегически проект за изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово
18 юли 2022 | 12:30
Обявление за отчуждаване на частни имоти в област Стара Загора за рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2
08 юли 2022 | 16:12
Обявление за отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък Разделен пост Петърч – Драгоман“
16 юни 2022 | 11:43
Обявление за отчуждаване на частни имоти за изграждане на Подобект 27 „Пътен прелез на км 230+320“ на територията на община Карнобат
16 юни 2022 | 11:08
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на Подобект 13 „Пътен прелез на км 115+115“ на територията на област Стара Загора
08 юни 2022 | 12:36
Приключи общественото обсъждане на Доклада за екологична оценка на програмата Интеррег VI-A Румъния - България 2021-2027
31 май 2022 | 13:41
Отчуждаване на имоти на територията на Столична община
20 май 2022 | 11:53
Покана за подаване на допълнителни проектни предложения за обекти за подобряване на общинските пътища или участъци от тях и за ВиК инфраструктура на територията на страната
13 май 2022 | 18:06
Отчуждаване на имоти, община Ихтиман
09 май 2022 | 16:11
Отчуждаване на имоти, област Стара Загора
03 май 2022 | 14:56
Отчуждаване на имоти на територията на Столична община
19 април 2022 | 12:11
Отчуждаване на имоти в област Велико Търново
18 април 2022 | 11:49