Обяви

Отчуждаване на имоти в община Белово за модернизация на ж.п.линия София-Пловдив
09 февруари 2021 | 10:58
Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“
30 декември 2020 | 16:38
Обявление за отчуждение на имоти - частна собственост в землището на село Волуяк
03 декември 2020 | 12:49
Обявление за стартиране на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“
04 ноември 2020 | 16:46
Обявление за отчуждаване на частни имоти в с. Обручище, община Гълъбово, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново" – 3
30 октомври 2020 | 13:00
Обявление за отчуждаване на частен имот за реализиране на железопътен надлез на територията на район „Искър“
22 октомври 2020 | 10:59
Отчуждаване на имоти за държавна нужда в землището на село Сестримо, община Белово
19 октомври 2020 | 15:42
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор за състава на Регионален съвет за развитие на Югозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:26
Втора покана за участие на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Регионален съвет за развитие на Североизточен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:23
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор и на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за състава на Регионален съвет за развитие на Северозападен регион за планиране
12 октомври 2020 | 14:20
Втора покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на Регионален съвет за развитие на Северен централен регион за планиране от ниво 2
12 октомври 2020 | 14:16
Процедура по отчуждаване на имоти за държавна нужда на територията на община Ихтиман
06 октомври 2020 | 14:08