Обяви

Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин
26 юни 2020 | 09:32
Отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч
26 юни 2020 | 09:31
Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
05 май 2020 | 13:31
Отчуждаване на имоти за изграждане на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: участък Ихтиман – Септември“, на територията на община Белово
08 април 2020 | 10:54
Предварително информационно известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“
31 март 2020 | 17:05
Отчуждаване на имоти и части от имоти за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260
11 март 2020 | 14:58
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“
09 март 2020 | 12:03
Отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждане на Обект „Позиция 5 „Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“
27 февруари 2020 | 10:40
Обявление за отчуждаване на части от имоти – частна собственост за изграждане на Технологична площадка на пускова станция „ПуС Лозен"
27 февруари 2020 | 10:39
Отчуждаване на части от имоти за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура
18 февруари 2020 | 16:23
Отчуждаване на имоти за изграждане на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“
03 февруари 2020 | 14:42
УО на ОПРР в нов офис на адрес - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 8 и ет. 9, считано от 19 декември 2019 година
04 декември 2019 | 17:49