Обяви

Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма Черноморски басейн 2021-2027 г.
03 септември 2020 | 13:28
Втора процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
03 септември 2020 | 13:24
Покана за участие в избора на представители на икономическия сектор, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2
18 август 2020 | 15:43
Покана за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие на регионите за планиране от ниво 2
18 август 2020 | 15:34
Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти-частна собственост
07 август 2020 | 14:56
Процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект Модернизация на път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект)
07 август 2020 | 09:19
Обявление за процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект Модернизация на железопътна линия София – Пловдив
03 август 2020 | 12:01
Обявление за отчуждаване на имоти – частна собственост, за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене"
29 юли 2020 | 10:34
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в националната експертна тематична работна група за подготовка на програма „Черноморски басейн“ 2021-2027 г.
06 юли 2020 | 15:09
Процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за участие в съвместния програмен комитет за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество Гърция - България 2021 – 2027 г.
30 юни 2020 | 16:15
Отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път І-1) ≡ 58+128.47 (километраж по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до км 34+032.68, на територията на общините Видин и Грамада, област Видин
26 юни 2020 | 09:32
Отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч
26 юни 2020 | 09:31