Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 05-16-015
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА РАЗРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ (РПИП) ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВиК ОПЕРАТОРИТЕ, В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
2019-11-13 13:04:18
Номер 24-19-061
"Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси по обособени позиции"
2019-11-11 10:59:04
Номер 24-19-054
„Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“
2019-08-22 15:02:59
Номер 24-19-053
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на ГД ГРАО и ТЗ ГРАО с две обособени позиции“
2019-08-12 14:57:43
Номер 24-19-050
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА SOPHOS UTM SW FULLGUARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-09 11:15:33
Номер 24-19-049
„Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/ брандиране и доставка на рекламни материали“
2019-08-09 11:04:54
Номер 24-19-047
„Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
2019-08-02 11:39:04
Номер 24-19-044
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА MS SQL SERVER STANDARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-01 16:28:18
Номер 24-19-046
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (CpH и HH) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-08-01 08:10:32
Номер 24-19-037
Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез организиране на публични събития и изработка на информационни материали.
2019-07-22 11:05:16
Номер 24-19-036
„Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена“ в две обособени позиции
2019-07-18 10:25:47
Номер 24-19-035
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.“
2019-07-15 16:40:12
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.