Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 05-16-008
Консултантски услуги за осигуряване на качеството, контрол и текущо подпомагане във връзка с дейностите по изпълнение на договорите за Регионални прединвестиционни проучвания за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол
2019-11-13 14:32:51
Номер 05-16-015
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА РАЗРАБОТКА НА РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ (РПИП) ЗА ОБОСОБЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ ВиК ОПЕРАТОРИТЕ, В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
2019-11-13 13:04:18
Номер 23-19-064
"Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода на сграден фонд, предоставен за управление на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, присъединен към топлинната мрежа, находящ се на територията на гр. София"
2019-11-12 15:15:25
Номер 24-19-061
"Изпълнение на превантивни дейности чрез изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси по обособени позиции"
2019-11-11 10:59:04
Номер 23-16-092
„АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, НА КОИТО СЕ ПОДДЪРЖА НБД „НАСЕЛЕНИЕ“
2019-10-15 11:39:03
Номер 24-19-054
„Доставка и инсталиране на софтуерни лицензи за VMware vSphere Essentials Plus Kit 6 Processor 3yr за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО)“
2019-08-22 15:02:59
Номер 24-19-053
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на ГД ГРАО и ТЗ ГРАО с две обособени позиции“
2019-08-12 14:57:43
Номер 24-19-050
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА SOPHOS UTM SW FULLGUARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-09 11:15:33
Номер 24-19-049
„Популяризиране на проект за изпълнение на превантивни дейности в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси чрез изработване/ брандиране и доставка на рекламни материали“
2019-08-09 11:04:54
Номер 24-19-047
„Техническа подкрепа за ефективно провеждане на процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“
2019-08-02 11:39:04
Номер 24-19-044
„ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ЛИЦЕНЗИ ЗА MS SQL SERVER STANDARD ЗА НУЖДИТЕ НА ГД ГРАО“
2019-08-01 16:28:18
Номер 24-19-046
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (CpH и HH) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2019-08-01 08:10:32
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.