Профил на купувача - Oбществени поръчки по чл. 20, ал.1 и 2

Номер 23-16-064
ИЗВЪРШВАНЕ НА УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ И КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - „УНИВЕРСАЛНИ И НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - „КУРИЕРСКИ УСЛУГИ“
2019-01-29 14:08:06
Номер 23-18-103
„Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол, община Царево“
2018-12-17 16:32:48
Номер 24-18-099
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020г.
2018-12-13 12:32:24
Номер 24-18-102
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЕЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МРРБ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
2018-12-03 15:59:00
Номер 23-18-089
Упражняване на строителен надзор и контрол по изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол”, община Царево
2018-11-22 17:56:53
Номер 24-18-095
„Доставка на електрическа енергия средно напрежение и ниско напрежение (СрН и НН) по свободно договорени цени за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството“
2018-11-19 12:30:10
Номер 24-16-046
“Доставка на консумативи за офис техника за нуждите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството” в три обособени позиции: • Обособена позиция № 1 – Доставка на оригинални консумативи за офис техника Hewlett Packard (HP) • Обособена позиция № 2 – Доставка на оригинални консумативи за офис техника Xerox • Обособена позиция № 3 – Доставка на оригинални консумативи за офис техника Brother, Canon, Epson, Kyocera, Konica Minolta, Lexmark, Samsung, Toshiba, Ricoh
2018-11-06 11:04:05
Номер 24-18-090
„ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ), КАКТО И НА ОБЕКТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА МРРБ“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, гр. София, прилежащите паркинги и подземен гараж“ Обособена позиция № 2: „Организиране и осъществяване на денонощна физическа охрана на административната сграда на МРРБ, находяща се на ул. „Стефан Караджа“ № 9, гр. София, включително и прилежащото паркомясто“ Обособена позиция № 3 „Поддръжка на алармена система против проникване (АСПП), както и поддръжка и реакция на СОТ“
2018-10-22 13:04:08
Номер 05-15-049
Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна,“ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр.Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр.Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ по 4 обособени позиции, какато следва: Обособена позиция 1: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ООД гр. Шумен; Обособена позиция 2: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол; Обособена позиция 3: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр.Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе; Обособена позиция 4: Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ООД, гр. Перник.
2018-10-13 16:17:52
Номер 24-18-87
„Абонаментна поддръжка на технически средства, на които се поддържа НБД „Население“
2018-10-13 14:52:38
Номер 24-18-083
ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ НА СВЛАЧИЩЕ „АЛБЕНА“, ОБЩИНА БАЛЧИК
2018-10-12 10:43:26
Номер 24-18-058
„Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника и други технически устройства за нуждите на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО)“ с четири обособени позиции.
2018-10-06 15:45:42
Документи и информация по обществени поръчки, обявени до 31.01.2017 г.