Бюджет

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието на 2016 г. на МРРБ
29 август 2016 | 09:45
Месечни отчети за 2016 г.
10 август 2016 | 12:03
Тримесечни отчети за 2016 г.
28 юли 2016 | 09:10
Месечни отчети за 2016 г.
11 юли 2016 | 15:57
Месечни отчети за 2016 г.
13 юни 2016 | 15:25
Месечни отчети за 2016 г.
14 май 2016 | 09:09
Тримесечни отчети за 2016 г.
28 април 2016 | 12:35
Месечни отчети за 2016 г.
12 април 2016 | 11:33
Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите на МРРБ към 31.12.2015 г.
23 март 2016 | 09:34
Месечни отчети за 2016 г.
11 март 2016 | 09:28
Тримесечни отчети за 2015 г.
25 февруари 2016 | 09:16
Месечни отчети за 2016 г.
12 февруари 2016 | 10:23