Бюджет

Отчет за изпълнението на политиките и програмите на МРРБ към 31.12.2016 г.
21 март 2017 | 16:57
Бюджетна прогноза 2018-2020 г.
13 март 2017 | 15:38
Тримесечни отчети на МРРБ към 31.12.2016 г.
24 февруари 2017 | 13:10
Месечни отчети за 2017 г.
10 февруари 2017 | 15:12
Месечни отчети за 2016 г.
12 януари 2017 | 15:06
Бюджет МРРБ 2017 г.
11 януари 2017 | 13:42
Бюджет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
04 януари 2017 | 14:07
Месечни отчети за 2016 г.
16 декември 2016 | 10:06
Месечни отчети за 2016 г.
11 ноември 2016 | 16:18
Проектобюджет 2017 г.
02 ноември 2016 | 15:07
Тримесечни отчети за 2016 г.
28 октомври 2016 | 16:08
Месечни отчети за 2016 г.
11 октомври 2016 | 13:34