Бюджет

Месечни отчети към 31.08.2015 г.
11 септември 2015 | 17:24
Месечни отчети към 31.07.2015 г.
11 септември 2015 | 17:22
Отчет за степента на изпълнение на политиките и програмите на МРРБ към 30.06.2015 г.
02 септември 2015 | 09:21
Месечни отчети за 2015 г.
21 юли 2015 | 09:33
Месечни отчети за 2015 г.
18 юни 2015 | 12:39
Месечни отчети за 2015 г.
28 май 2015 | 10:17
Тримесечни отчети за 2015 г.
07 май 2015 | 16:43
Месечни отчети за 2015 г.
20 април 2015 | 12:58
Месечни отчети за 2015 г.
27 март 2015 | 14:08
Отчети за степента на изпълнение на политиките и програмите по бюджета на МРРБ за 2014 г.
27 март 2015 | 11:25
Бюджет 2015 г. и бюджетна прогноза 2016-2017 г. на МРРБ
05 февруари 2015 | 16:05
Бюджет на Министерството на регионалното развитие
27 март 2014 | 14:14