Търговски дружества

07.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита - Перник" ЕООД, гр. Перник
07 ноември 2013 | 11:59
05.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита-Плевен“ ЕООД, гр.Плевен
05 ноември 2013 | 13:10
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
30 октомври 2013 | 15:13
Покана за избор на обслужваща банка на „Научноизследователски институт по строителни материали“ ЕООД
30 октомври 2013 | 12:12
Покана за избор на обслужваща банка на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД
18 октомври 2013 | 17:10
"Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, гр. София набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:48
"Геозащита - Плевен" ЕООД, гр. Плевен набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:45
"Геозащита" ЕООД, гр. Варна набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:42
"Геозащита" ЕООД, гр. Перник набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:39
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
31 юли 2013 | 16:48