Търговски дружества

11.07.2016 г. - Повторна покана за представяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит на „Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново
11 юли 2016 | 10:49
21.06.2016 г. Покана за предоставяне на оферти за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредит на „Водоснабдяване и канализация – Йововци“ ООД – гр. Велико Търново
21 юни 2016 | 13:57
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2016 г.
21 юни 2016 | 13:33
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2015 г.
15 април 2016 | 19:21
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.09.2015 г.
18 февруари 2016 | 13:48
05.10.2015 г. Покана за избор на обслужваща банка на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – гр.София
06 октомври 2015 | 14:57
“Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2015 г."
31 юли 2015 | 14:11
15.06.2015 г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ.3, Т.22 И Т.23 ОТ ЗПУКИ
17 юни 2015 | 16:47
04.06.2015 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр.СОФИЯ
04 юни 2015 | 13:36
18.05.2015 г. Покана за избор на кредитна институция за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД, гр.София
18 май 2015 | 17:28
01.04.2015 г. Покана за избор на финансова институция за издаване на банкови гаранции на „Автомагистрали“ ЕАД, гр.София
02 април 2015 | 10:18
Информация към 31.03.2015 г. по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2014 г.
31 март 2015 | 10:33