Търговски дружества

05.10.2015 г. Покана за избор на обслужваща банка на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД – гр.София
06 октомври 2015 | 14:57
“Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2015 г."
31 юли 2015 | 14:11
15.06.2015 г. РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ, ПОДАДЕНИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ.3, Т.22 И Т.23 ОТ ЗПУКИ
17 юни 2015 | 16:47
04.06.2015 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, гр.СОФИЯ
04 юни 2015 | 13:36
18.05.2015 г. Покана за избор на кредитна институция за комплексно банково обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД, гр.София
18 май 2015 | 17:28
01.04.2015 г. Покана за избор на финансова институция за издаване на банкови гаранции на „Автомагистрали“ ЕАД, гр.София
02 април 2015 | 10:18
Информация към 31.03.2015 г. по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.12.2014 г.
31 март 2015 | 10:33
12.05.2014 г. Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2014 г.
12 май 2014 | 12:00
08.05.2014 г. Повторна покана за избор на финансова институция за комплексно обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД, с. Елешница
08 май 2014 | 15:10
10.04.2014 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, С. ЕЛЕШНИЦА
10 април 2014 | 12:51
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.12.2013 г.
07 март 2014 | 13:05
Писмо изх.№ 91-00-154 от 16.12.2013 г. на министъра на регионалното развитие до кметовете на общини в РБ, относно изготвяне и предоставяне на списъци на ВиК системи и съоръжения, които не са включени в активите на търговски дружества - ВиК оператори с дъ
16 декември 2013 | 17:34