Търговски дружества

12.05.2014 г. Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2014 г.
12 май 2014 | 12:00
08.05.2014 г. Повторна покана за избор на финансова институция за комплексно обслужване на „Автомагистрали“ ЕАД, с. Елешница
08 май 2014 | 15:10
10.04.2014 г. ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, С. ЕЛЕШНИЦА
10 април 2014 | 12:51
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.12.2013 г.
07 март 2014 | 13:05
Писмо изх.№ 91-00-154 от 16.12.2013 г. на министъра на регионалното развитие до кметовете на общини в РБ, относно изготвяне и предоставяне на списъци на ВиК системи и съоръжения, които не са включени в активите на търговски дружества - ВиК оператори с дъ
16 декември 2013 | 17:34
14.12.2013г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА НА „ГУСВ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
14 декември 2013 | 10:21
12.12.2013 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
10 декември 2013 | 09:41
26.11.2013г. ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГУСВ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
26 ноември 2013 | 14:20
20.11.2013г. Покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Геопланпроект“ ЕАД – гр.София
20 ноември 2013 | 15:31
20.11.2013г. Повторна покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Научноизследователски строителен институт“ ЕООД – гр.София
20 ноември 2013 | 14:30
18.11.2013г. Повторна покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Научно-изследователски институт по строителни материали“ ЕООД – гр.София
18 ноември 2013 | 11:52
07.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита - Варна" ЕООД, гр. Варна
07 ноември 2013 | 12:00