Търговски дружества

14.12.2013г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА НА „ГУСВ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
14 декември 2013 | 10:21
12.12.2013 г. ПОВТОРНА ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГЕОПЛАНПРОЕКТ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
10 декември 2013 | 09:41
26.11.2013г. ПОКАНА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА „ГУСВ“ ЕАД – ГР.СОФИЯ
26 ноември 2013 | 14:20
20.11.2013г. Покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Геопланпроект“ ЕАД – гр.София
20 ноември 2013 | 15:31
20.11.2013г. Повторна покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Научноизследователски строителен институт“ ЕООД – гр.София
20 ноември 2013 | 14:30
18.11.2013г. Повторна покана за открита процедура за избор на изпълнители за предоставяне на финансови услуги на „Научно-изследователски институт по строителни материали“ ЕООД – гр.София
18 ноември 2013 | 11:52
07.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита - Варна" ЕООД, гр. Варна
07 ноември 2013 | 12:00
07.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита - Перник" ЕООД, гр. Перник
07 ноември 2013 | 11:59
05.11.2013г. Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на комплексно банково обслужване на „Геозащита-Плевен“ ЕООД, гр.Плевен
05 ноември 2013 | 13:10
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
30 октомври 2013 | 15:13
Покана за избор на обслужваща банка на „Научноизследователски институт по строителни материали“ ЕООД
30 октомври 2013 | 12:12
Покана за избор на обслужваща банка на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД
18 октомври 2013 | 17:10