Търговски дружества

Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
30 октомври 2013 | 15:13
Покана за избор на обслужваща банка на „Научноизследователски институт по строителни материали“ ЕООД
30 октомври 2013 | 12:12
Покана за избор на обслужваща банка на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД
18 октомври 2013 | 17:10
"Научноизследователски строителен институт - НИСИ" ЕООД, гр. София набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:48
"Геозащита - Плевен" ЕООД, гр. Плевен набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:45
"Геозащита" ЕООД, гр. Варна набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:42
"Геозащита" ЕООД, гр. Перник набира оферти за предоставяне на финансови услуги
10 октомври 2013 | 15:39
Информация по дружества и предприятия относно прилагането на Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 30.06.2013 г.
31 юли 2013 | 16:48