ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Милен Обретенов, директор 

 Отдел „Програми Интеррег“

Тел: +359 2 9405 592

MObretenov@mrrb.government.bg 

 

Ирина Рангелова
Тел: +359 2 9405 596 
IRangelova@mrrb.government.bg 

 

Първо ниво на контрол
Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Ервин СИВЕРИС- Програмен директор

Postal address: Les Arcuriales, Entrée D, 5e étage, 45 rue de Tournai, 59000 Лил, Франция, E-mail:  E.SIWERIS@interregeurope.eu

Тел: +33 328 144 101