ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Новини и обяви

Покани за набиране на проектни предложения

 

Първа покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения приключи на 31.05.2022 г.

Информация във връзка с първата покана за проектни предложения може да намерите тук.

 

Втора покана за проектни предложения:

Срокът за подаване на проектните предложения  е от 15 март до 9 юни 2023 г.

Информация във връзка с втората покана за проектни предложения може да намерите тук.