ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Бюджет

Общият бюджет на програмата Интеррег Европа за периода 2021-2027 г. е в размер на 474 353 337,50 евро (379 482 670,00 евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 94 870 667,50 евро национално съфинансиране от държавите участващи в програмата и 4 060 000 евро от страните партньори).

Приоритет

Финансиране от ЕФРР

Национално съфинансиране

Общо финансиране

 

Процент на  съфинансиране от ЕФРР

Принос от държави-партньори

(a)

(b)

(c) = (a)+(b)

(d)=(a)/(c)

e

(ПО1) Повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни с цел по-ефективни политики за регионално развитие

379 482 70,00

94 870 667,50

474 353 337,50

80%

4 060 000