ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Териториален обхват

Програма Интеррег Европа 2021-2027 обхваща всичките 27 държави – членки на Европейския съюз и две страни партньори – Норвегия и Швейцария.