ИНТЕРРЕГ VI-С Европа 2021-2027 - Документи

  • Прикачени файлове (5)
    Програма ИНТЕРРЕГ VI-С ИНТЕРРЕГ Европа 2021-2027 2022-07-20 14:29:26
    Резюме на програмата 2022-07-20 14:29:30
    Информация за партньорите в проекти по програми Интеррег, в които Република България участва в периода 2021-2027 г. (от януари 2023 г.) 2023-02-03 17:44:40
    Документи за договор за национално съфинансиране и искане за плащане 2023-02-03 17:44:40
    Представяне на сигнали за нередност/измама 2023-02-03 17:44:40
Прикачени файлове (5)