Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Лица за контакт

Национално звено за контрол и контакт за Република България
Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България  

 

Ирина Рангелова
Тел: +359 (2) 9405 596  
irangelova@mrrb.government.bg  

Първо ниво на контрол

Мирослава Бонжилова

тел.: +359 2 940 55 44

miroslava.bonzhilova@mrrb.government.bg

Съвместен технически секретариат 
Румъния, гр. Констанца 
Address: Bulevardul Tomis, Nr.48, Constanta
Phone: +40341- 452.836 (Dial 13- for Financial Officers; Dial 14- for Project Officers)
Fax: +40341- 452.841
E-mail: office@bsb.adrse.ro