Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

Елена Попова, експерт
Тел: +359 (2) 9405 302 
elena.popova@mrrb.government.bg

 

Първо ниво на контрол
Виктор Стоянов

Тел: +359 2 9405 574

vstoyanov@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат 
Sevil Shhaideh, Head of JTS

Address: Bulevardul Tomis, Nr.48, Constanta
Phone: +40341- 452.836 (Dial 13- for Financial Officers; Dial 14- for Project Officers)
Fax: +40341- 452.841
E-mail: office@bsb.adrse.ro