Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ - Документи

  • Прикачени файлове (15)
    Програма „Черноморски басейн 2014 - 2020“ 2017-01-31 13:20:42
    Резюме на програмата 2017-01-31 13:20:45
    Европейската комисия одобри Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ 2017-01-31 13:20:48
    Конференция за откриване на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” и партньорски форум на 14-ти юли 2016 г. в гр. Констанца, Румъния 2017-01-31 13:20:54
    Първа публична консултация на предварителната версия на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020 2017-01-31 13:20:57
    Партньорски форум - Истанбул 2017-01-31 13:21:14
    Информационен семинар на 8 ноември 2016 г. в град Бургас по програма Черноморски басейн 2014-2020 2017-01-31 13:21:18
    Втора публична консултация на пакета документи за кандидатстване по Първа покана за проектни предложения на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020” 2017-01-31 13:21:21
    Указания за контрольорите 2018-10-10 16:09:26
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2019-04-18 14:56:09
    Списък Контрольори 2019 2019-09-20 13:40:36
    Вътрешни правила за администриране на нередности 2021-08-16 14:02:16
    Информация (от януари 2023 г.) за партньорите и контрольорите за първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество по многонационалните програми, в които България участва в периода 2014–2020 г. 2023-02-02 16:15:15
    Документи за договор за национално съфинансиране и формуляри за искане за плащане 2023-02-02 16:26:37
    Документи за първо ниво на контрол и контролни листове 2023-02-02 16:30:26
Прикачени файлове (15)