Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Лица за контакт

Национално звено за контакт за Република България
Дирекция „ Управление на териториалното сътрудничество“
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ул. "Стефан Караджа" № 9
София, България   

   

Ирина Рангелова
тел .: +359 2 940 55 96
IRangelova@mrrb.government.bg

Първо ниво на контрол
Лиза Каменова
Тел: + 359 (2) 9405 594
LKamenova@mrrb.government.bg  

Мирослава Бонжилова

тел.: +359 2 940 55 44

miroslava.bonzhilova@mrrb.government.bg

Секретариат (Interreg Europe secretariat)
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
Tel: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109