Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 - Лица за контакт

Национален орган и Национално звено за контакт за Република България
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
София, ул. "Стефан Караджа" № 9 

 

Цветомир Цанев, началник

Отдел „Програми Интеррег“
Тел: +359 (2) 9405 556 
tsvetomir.tsanev@mrrb.government.bg  

 

Ирина Рангелова
Тел: +359 2 9405 596 
IRangelova@mrrb.government.bg 

 

Първо ниво на контрол
Мариана Владова

Тел: +359 2 9405 504

mariana.vladova@mrrb.government.bg

 

Отдел Законодателство и нередности (по въпроси за нередности)

Виктория Николова

тел.: +359 2 9405 536

viktoria.nikolova@mrrb.government.bg

 

Съвместен секретариат (Joint Secretariat)

Ервин СИВЕРИС- Програмен директор

Postal address: Les Arcuriales, Entrée D, 5e étage, 45 rue de Tournai, 59000 Лил, Франция, E-mail:  E.SIWERIS@interregeurope.eu

Тел: +33 328 144 101